TAISYKLĖS IR PRIVATUMO POLITIKA


Garantinės taisyklės

Hidromotas LT servise suremontuotiems agregatams suteikiama garantija:

  • Lengvųjų automobilių vairo kolonėlėms - 24 mėnesiai,
    jeigu vairo kolonėlė išmontuojama bei sumontuojama Hidromotas LT servise;
    12 mėnesių visais kitais atvejais.
  • Sunkvežimių ir autobusų vairo kolonėlėms - 6 mėnesiai.
  • Hidrauliniams cilindrams - 6 mėnesiai.
  • Stabdžių cilindrams (suportams) - 6 mėnesiai.

 

Vairo kolonėlių remonto garantija negalioja, jeigu:

1.    Pastebėtas mechaninis guminių vairo kolonėlės apsaugų pažeidimas.
2.    Pastebėtas bet koks mechaninis vairo kolonėlės ir/ar jos dalių pažeidimas.
3.    Pastebėti pažeidimai, susiję su trečiųjų šalių remonto darbais:
     - neuždėtos guminės vairo kolonėlės apsaugos;
     - atliekant ratų suvedimą deformuotos guminės vairo kolonėlės apsaugos;
     - neužveržti guminių vairo kolonėlės apsaugų dirželiai.
4.    Pastebėti vairo kolonėlės pažeidimai dėl hidraulinės sistemos užterštumo,
jeigu kolonėlės išmontavimas ir sumontavimas nebuvo atliekamas Hidromotas LT servise.
5.    Hidraulinė sistema užteršta netinkamos paskirties skysčiu.

 

Prekių pirkimo taisyklės

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.hidromotas.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Hidromotas LT“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu. 

2. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ ir sumoka nurodytą sumą Pardavėjui, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo. 
2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.hidromotas.lt duomenų bazėje.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju (išskyrus sutartį dėl prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą ir yra akivaizdžiai jam pritaikytos arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui negali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo)) apie tai raštu pranešęs Pardavėjui per 30 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.
3.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. 

4. PIRKĖJO PAREIGOS

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka naudodamasis savo banku internete, į kurį pateikiama nuoroda elektroninėje parduotuvėje (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį), atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą „Kontaktuose“ arba už prekes sumoka prekių atsiėmimo metu. 
4.2. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. 
4.3. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda elektroninėje parduotuvėje (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį), arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko bei atskiru elektroniniu laišku atsiųsti Pardavėjui pranešimą apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Užsakyti” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus arba atskiru elektroniniu laišku neatsiuntus Pardavėjui pranešimo apie mokėjimo atlikimą, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo ir pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo ir pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.
4.4.   Pirkėkas privalo sumokėti 3 eurų (įskaitant PVM) administravimo mokestį, jeigu jo apsipirkimo suma nesiekia 20 eurų (neįskaitant PVM).
4.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. 

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius. 
5.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
5.3. Pardavėjas turi teisę taikyti 3-jų (trijų) eurų administracinių išlaidų mokestį, jeigu Pirkėjo prekių krepšelio suma nesiekia 20 eurų. 
5.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. 

6. PARDAVĖJO PAREIGOS

6.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai. 
6.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. 

7. PREKIŲ PRISTATYMAS IR GRĄŽINIMAS

7.1. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita. 
7.2. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio ir/ar kainos. 
7.3. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-6 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių neriją (taikoma papildoma priemoka). 
7.4. Tiksli prekių pristatymo data ir laikas nurodomi Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu Pirkėjo nurodytu registracijos formoje. Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el. pašto dėžutę, kol bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo. 
7.5. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. 
7.5.1. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus. 
7.5.2. Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai. 
7.6. Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. 
7.7. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.
7.8.  Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui prekes praėjus ne daugiau kaip 30 dienų po prekių įsigyjimo.
7.9.  Pirkėjo grąžinamos prekės turi būti nepanaudotos, priešingu atveju jos nebus priimtos.
7.10. Visas su prekių grąžinimu susijusias išlaidas apmoka Pirkėjas.
7.11. Pardavėjas įsipareigoja per 5 d.d. grąžinti Pirkėjui pinigus už grąžintas prekes į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

8. ATSAKOMYBĖ

8.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. 
8.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
8.3. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes. 
8.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas. 
8.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų. 

9. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

9.1. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu. 
9.2. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateikti Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų internetinės prekybos tikslu, kaip aptarta kitame punkte. 
9.3. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka atsiimdamas prekes prekių atsiėmimo vietoje pateikti Pardavėjui ir (ar) trečiajam asmeniui, Pardavėjo nurodymu pristačiusiam prekes, vieną iš asmenį identifikuojančių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslu. Pirkėjas taip pat patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad prekių atsiėmimo metu prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas ir (ar) trečiasis asmuo, Pardavėjo nurodymu pristatęs prekes, nusirašytų Pirkėjo ir (ar) jo atstovo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis ir šiuos duomenis tvarkytų (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimą Pardavėjui) internetinės prekybos tikslu. 
9.4. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų. 
9.5. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslais, ir nepateikus asmens duomenų bei (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties. 

10. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. 

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą. 
11.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

Privatumo politika

Mes, Hidromotas.lt, esame įsipareigoję užtikrinti Jūsų, kaip kliento, privatumą. Mes nepardavinėjame ir nenuomojame Jūsų asmeninės informacijos. Esame pasiryžę ne tik garantuoti Jums, savo klientui, geriausią apsipirkimo patirtį, bet ir užtikrinti visišką Jūsų privatumą. Informacija, kurią iš Jūsų surenkame, naudojama apdoroti Jūsų užsakymus ir užtikrinti geriausią apsipirkimo patirtį.   

Hidromotas.lt  yra vienintelis asmenį identifikuojančios informacijos, surinktos per mūsų svetainę, savininkas. Lankydamiesi mūsų svetainėje, Jūs sutinkate su tvarka, nurodytose privatumo politikos nuostatose. Susipažinkite išsamiau su mūsų taikoma privatumo politika.   

Mūsų renkama informacija ir jos panaudojimas   

Kuomet pateikiate užsakymą svetainėje Hidromotas.lt, mums reikės žinoti Jūsų pilną vardą, pašto adresą, elektroninio pašto adresą bei telefono numerį. Ši informacija naudojama vykdant Jūsų užsakymą, įskaitant apmokėjimą ir siuntimą bei tam, kad būtų galima Jus informuoti apie Jūsų užsakymo būklę.   

Tam, kad galėtume išsiųsti Jūsų užsakymą, privalėsime pateikti Jūsų vardą, adresą ir telefono numerį mūsų pasirinktai siuntų pervežimo bendrovei. Siuntų pervežimo bendrovei ši informacija reikalinga, kad galėtų pristatyti Jūsų prekes.   

Kartais savo svetainėje siūlome konkursus ir specialias akcijas. Tam, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis galimybėmis, mums reikės Jūsų vardo, elektroninio pašto adreso ir pašto adreso. Ši informacija reikalinga susisiekti su nugalėtojais bei administruoti specialus konkursus ar reklamines akcijas.   

Galite sulaukti mūsų prašymų sudalyvauti internetinėse ir neinternetinėse apklausose elektroniniu paštu, telefonu, tradiciniu paštu ar interneto svetainėse. Mūsų apklausos yra išimtinai savanoriškos, o Jūsų dalyvavimas ir/ar atsakymai nekliudys ir neturės jokios įtakos Jūsų naudojimuisi mūsų svetaine. Be to, jei dalyvaujate apklausoje, turite teisę atsisakyti atsakyti į bet kurį iš klausimų, o visi atsakymai laikomi visiškai slaptai, vadovaujantis mūsų privatumo standartais. Asmenį identifikuojanti informacija, surinkta apklausų metu, naudojama tik Hidromotas.lt  tikslais. Apibendrintais apklausų rezultatais gali būti pasidalinta su trečiosiomis šalimis. Jūsų gali būti prašoma pateikti (tuo neapsiribojant) savo vardą, adresą, el. pašto adresą, pašto adresą, pajamas, amžių, lytį, šeiminę padėtį, informaciją apie verslo pobūdį, produktų vartosenos polinkius, išsimokslinimą ir hobius. Apklausų duomenys naudojami siekiant tobulinti Hidromotas.lt veiklą ir užtikrinti geresnę kliento patirtį.   

Kol esate mūsų svetainės pirkėjas, mes sekame Jūsų pirkimo informaciją, kad galėtume geriau Jus aptarnauti. Naudojamės bendra pirkimo informacija, padedančia mums suprasti, kokios prekės ir paslaugos Jus labiausiai domina. Mes taip pat sekame svetainės lankomumą, naudodamiesi prisijungimo failais, kad galėtume nuspręsti, kurios mūsų svetainės sritys mūsų klientams yra vertingiausios. Naudojame šią informaciją siekdami idealiai subalansuoti savo svetainę ir pritaikyti ją Jūsų ir kitų lankytojų poreikiams.   

Kartas nuo karto galime panaudoti surinktą informaciją , siekdami informuoti Jus apie svarbius ar smagius pasikeitimus mūsų svetainėje, naujas mūsų teikiamas paslaugas ar paslaugų pasikeitimus bei kitus specialius pasiūlymus, kurie, mūsų manymu, gali būti Jums naudingi. Jei nuspręsite, kad nenorite gauti šios informacijos, atsiųskite mums žinutę elektroniniu paštu ir mes išbrauksime Jus iš savo adresyno, kol nenurodysite kitaip.   

Privatumo apsauga  kaip ji vykdoma   

Internetinio apsipirkimo procesas svetainėje Hidromotas.lt yra saugus ir užtikrintas. Nesvarbu, ar teikiate užsakymą, naudojatės asmenine informacija ar teikiate asmeninę informaciją, naudojame saugų serverį. Galinga, gamybinius standartinius atitinkanti saugaus SLL serverio programinė įranga užkoduoja visa informaciją, perduodamą tarp Jūsų ir mūsų kompiuterių. Be to, mes papildomai saugome savo serverį ir visus klientų duomenis nuo neteisėto panaudojimo fiziškai ar elektroniniu būdu.   

Slapukai   

Vadinamas „slapukas“ yra mažas informacijos vienetas, kuris laikomas Jūsų kompiuterio kietajame diske interneto naršyklės ir kurį galima pasiekti mūsų serveriu. Slapukuose, kurie iš mūsų svetainės patenka į Jūsų kompiuterį, nekaupiama jokia asmeninė informacija, tačiau jie leidžia mums teikti Jums specialias paslaugas, Jums lankantis mūsų svetainėje. Slapukai supaprastina užsakymo procesą, įsidėmėdami informaciją apie Jus, leidžia naudotis pirkinių krepšelio funkcija ir įgalina užsakymus internetu.   

Jei nenori priimti slapukų, dauguma interneto naršyklių turi funkciją neleisti jų priimti ir išsaugoti Jūsų kietajame diske. Jei nuspręsite nenaudoti slapukų, negalėsite užsisakinėti mūsų svetainėje.   

Informacijos atskleidimas trečiosioms šalims   

Hidromotas.lt neparduoda ir nenomuoja Jūsų asmeninės informacijos trečiosioms šalims.   

Galime sujungti klientų duomenis, laikomus mūsų duomenų bazėje su duomenis iš trečiųjų šalių mūsų prekių ir/ar paslaugų klientams tobulinimo ir reklamos tikslais.   

Mes taip pat galime pateikti apibendrintą mūsų vartotojų statistiką trečiosioms šalims, susijusią su lankomumo tendencijomis, vartotojų skaičiais, pardavimais, kita svetainės ir klientų informacija. Ši informacija niekuomet neišduos jokios asmenį identifikuojamos informacijos, susijusios su konkrečiais vartotojais.   

Pranešimas apie pokyčius, susijusius Jūsų informacijos panaudojimu   

Jei ateityje pasikeis mūsų informacijos naudojimo tvarka ir šie pasikeitimai turės įtakos Jūsų asmeninei informacijai, pranešime apie atitinkamus pasikeitimus mūsų svetainėje. Siūlome periodiškai patikrinti mūsų pareiškimą apie privatumo apsaugą. 

Atvejai, kuomet susisiekiame su Jumis 

Siekdami apdoroti Jūsų užsakymą, susisieksime su Jumis elektroniniu paštu, kad galėtume patvirtinti Jūsų užsakymą ir pranešti Jums apie Jūsų užsakymo būseną. Jei iškils nesklandumų, susijusių su Jūsų užsakymu, mes taip pat susisieksime su Jumis elektroniniu paštu, telefonu ar faksu, kad informuotume Jus apie iškilusią problemą ir jos sprendimą. Taip pat galime su Jumis susisiekti elektroniniu paštu, paštu, telefonu ar faksu tuo atveju, jei Jums patiems iškiltų klausimų ar komentarų, susijusių su mūsų svetaine ar įmonės veikla. Apklausos ir klausimai, susiję su klientų pasitenkinimu po pardavimo taip pat bus siunčiami elektroniniu paštu, paštu, telefonu arba faksu, siekiant geriau aptarnauti savo klientus. 

Kaip susisiekti su mumis 

Jei turite klausimų, galite susiekti su mumis telefonu +370 659 63338 arba el. paštu sales@hidromotas.lt. Taip pat galite siųsti korespondenciją adresu: 

Hidromotas.lt 
UAB „Hidromoras LT“ 
Medeinos g. 16 
LT-06135 Vilnius 

Santrauka 

Hidromotas.lt  privatumas yra vienas iš esminių vertybių. Mes suprantame, kad Jūsų asmeninė informacija Jums yra labai svarbi, lygiai taip pat, kaip Jūs esate svarbūs mums. Norėdami užtikrinti, kad apsipirkimas mūsų svetainėje būtų įmanomas, privalome iš Jūsų gauti tam tikros informacijos, tačiau niekada neprašome daugiau informacijos nei būtina ir visuomet naudojame ją tik taip, kaip ji buvo numatyta ir tik aukščiau įvardintais tikslais. 

Čia išdėstyta Hidromotas.lt svetainės privatumo politika įsigaliojo 2016 m. birželio 1 d.